งานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2559

งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดย มทร.พระนคร มีผลงาน 23 ผลงาน จาก 3 คณะ โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มี 13 ผลงานที่จัดเเสดง