งานประชุมวิชาการ

ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มทร. ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการ นานาชาติ มทร.ครั้งที่ 7 “Creative Technology for All” ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มทร.กรุงเทพ กทม. รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ประชุมวิชาการ-ครั้งที่-8-นานาชาติ-ครั้งที่-7 (2559)