ข่าวประชาสัมพันธ์

โชว์ผลงานวิจัยเด่น ต้อนรับ รมต.กระทรวง อว.

Posted on

คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งนวัตกรรมองค์ความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ชุมชนสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้แก่การศึกษาวิจัยเรื่อง การยกระดับวิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มวิสาหกิจเย็บผ้าและศิลปะประดิษฐ์จากผ้า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานพื้นเมือง จ.เพชรบุรี เพื่อสุขภาพ การพัฒนาผ้าม่อฮ่อมจังหวัดแพร่ ด้วยงานลงทองลายไทย สำหรับเคหะสิ่งทอเชิงพาณิชย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าด้วยสิ่งทอเส้นใยและผืนผ้าจากต้นไหลตกแต่งเคลือบกันน้ำเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ และการพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อใช้งานสำหรับคนพิการขา

ให้การต้อนรับ รมต.กระทรวง อว. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ และการตรวจเยี่ยมมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

Posted on

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Even Hall 102 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยคณะได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. ผลงานเรื่องผลิตภัณฑ์สเปรดขนมปังจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่เสริมควินัว (เจ้าของผลงานดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตรและคณะ)
  2. ผลงานเรื่องการใช้สารสกัดสีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์ค็อกเทล (เจ้าของผลงานอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้งและคณะ)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 ณ ประเทศแคนาดา

Posted on

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจากท่านกงสุลใหญ่สุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง  สถานกงสุลใหญ่  ณ  นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ให้ดำเนินการจัดแสดงสาธิตอาหารไทย ในเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรสอนแกะสลักผักและผลไม้ ให้กับภริยาทูตและชาวไทย เมืองแวนคูเวอร์ ชาวไทย เมืองวิคตอเรีย โดยมีอาจารย์เป็นวิทยากร 2 ท่านได้แก่ อาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ประสาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • วันที่ 26 พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก สาธิตอาหารให้แก่  คณะทูต
  • วันที่ 27 พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก ให้แก่  ชาวไทย ณ แวนคูเวอร์
  • วันที่ 28  พฤษภาคม 57 สอนแกะสลัก ให้แก่  ชาวไทย ณ วิคตอเรีย
  • วันที่ 30 พฤษภาคม และ วันที่ 1 มิถุนายน 57  ร่วมงานเทศกาล EAT ! Vancouver 2014 และ วันที่ 2 มิถุนายน 2557สาธิตและทำ Workshop ให้กับ University of British Columbia ณ ประเทศแคนาดา

     

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

Posted on

– โครงการวิจัยสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาผู้บริหารงานวิจัย นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย
(วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา ชั้น 4)

ภาพบรรยากาศของโครงการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับสู่ งานวิจัยและพัฒนา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Posted on

Welcome to R&D HEC RMUTP

ขั้นตอนการกรอกข้อมูลลงใน “โครงการฐานข้อมูลด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย