“วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Even Hall 102 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยคณะได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

  1. ผลงานเรื่องผลิตภัณฑ์สเปรดขนมปังจากปลายข้าวไรซ์เบอรี่เสริมควินัว (เจ้าของผลงานดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตรและคณะ)
  2. ผลงานเรื่องการใช้สารสกัดสีจากเปลือกแก้วมังกรในผลิตภัณฑ์ค็อกเทล (เจ้าของผลงานอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้งและคณะ)